”Alakouluikäiset lapset häiriköivät itähelsinkiläisessä kauppakeskuksessa”

Ilta-Sanomat huomioi viime viikolla lapset ja Vuosaaren oman kauppakeskuksen, Columbuksen, ylläolevalla otsikolla.

Otsikon takana oli kirje, jolla alueen lasten ja nuorten kanssa toimivat tahot ja kauppakeskus Columbus lähestyi alakouluikäisten lasten vanhempia.

Kirjeessä kerroimme, että olemme havainneet, että alakouluikäisten lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen Columbuksessa on syksystä lähtien lisääntynyt.

Lapsia kerääntyy Columbukseen koulun jälkeen ja viikonloppuisin ja osa viipyy sulkemiseen asti. Paikalla on ollut viitisenkymmentä lasta, vaikka ei tietenkään aina. Monet lapsista oleskelevat suljetuilla tarjoilualueilla. He roskaavat ja nimittelevät muita asiakkaita ja henkilökuntaa. Osa ajelee ostoskärryillä aiheuttaen vaaraa itselleen ja muille, ja vastustaa järjestyksenvalvonnan toimia.

Meillä ei vielä ole varmaa tietoa, ovatko kaikki lapset vuosaarelaisia, vai tuleeko osa kauempaa.

Kauppakeskuksen viesti on, että he haluavat pitää Columbuksen turvallisena ja viihtyisänä kauppakeskuksena kaikenikäisille asiakkaille. He toivottavat myös nuoret tervetulleiksi asioimaan Columbukseen, kunhan he noudattavat samoja sääntöjä kuin muutkin asiakkaat.

Nuorisotyön viesti on, että lasten kasvulle ja kehitykselle ei ole hyväksi oleskella paikoissa, joissa muut tai lapset itse käyttäytyvät huonosti. Kokemuksemme mukaan vanhemmat eivät aina tiedä, mitä lapset tekevät – ja kun vanhemmat saavat tietää, he voivat vaikuttaa ja vaikuttavat tilanteeseen.

Columbuksen tilanne ei ole poikkeuksellinen. Ammattilaiset ovat paikantaneet, että alakouluikäisten nuorten ”julkisten tilojen suurkulutus” on lisääntynyt noin vuodesta 2016 alkaen. Ilmiö on kaupungin ja valtakunnan laajuinen ja keinoja pohditaan tällä hetkellä monella ABC:lla, metroasemilla, kirjastoissa ja kauppakeskuksissa. Lasten oleskelu julkisissa tiloissa ei ole sinänsä huono asia, mutta se muuttuu helposti sellaiseksi. Pihaleikit (juokseminen, hippa, ajelu) sopivat huonosti näihin tiloihin, eikä paikalla ole omia vanhempia, pihapiirin aikuisia tai ammattikasvattajia. Lapset ajautuvat törmäyskurssille aikuisten kanssa. Tilanne kärjistyy talvisin, joilloin ulkona ei ole niin mukava olla.

Columbuksen tilanteesta on käyty keskustelua mm. Facebookin Vuosaari-ryhmässä. Alueen asukkaat ovat miettineet monipuolisesti keinoja, joilla vaikuttaa.

Tällä hetkellä tilanteen eteen tehdään töitä hyvässä ja laajassa yhteistyössä. Mukana työssä on ainakin kauppakeskusjohto, järjestyksenvalvonta, Aseman lapset –järjestö, Nuorisotyö raiteilla –toiminta, Vuosaaren seurakunnan nuorisotyö ja meidän eli kaupungin nuorisotyö. Työ on nyt alkuun pääosin jalkautumista. Olemme myös lähestyneet alueen vanhempia edellä mainitulla kirjeellä, ja kauppakeskus kouluttaa järjestyksenvalvojia nuorten kohtaamiseen lähiaikoina.

Yksi alueella esille nostettu kysymys on, onko nuorille riittävästi tiloja ja toimintaa Vuosaaressa. Kaupungin nuorisotilat sijaitsevat Kallahdessa http://kallahti.munstadi.fi/, Meri-Rastilassa http://merirasti.munstadi.fi/ ja Korttelitalo Rastiksessa http://rastiksenmopohalli.munstadi.fi/. Seurakunnan tilat ovat heti Albatrossin alakerrassa https://sites.google.com/site/vuosaarennuoret/home.

Meidän lisäksemme tiloissa järjestää toimintaa lukuisa joukko järjestöjä ja useat muut järjestöt toimivat aktiivisesti alueella. Alueelta löytyy tanssia, kokkikerhoja, sirkusta, kädentaitoja, musiikkitoimintaa ja monenlaista liikuntaa.

Tiloja ja toimintamahdollisuuksia siis on, tosin esim. nuorten käytössä olevista maksuttomista liikuntatiloista on Vuosaaren alueella puute. Kovasti toivomme kaupungilta esim. koulujen salien maksutonta iltakäyttöä. Kokonaan uudet tilat ovat kalliita ja vaativat myös työntekijäresurssia ollakseen turvallisia, laadukkaita ja monipuolisia.

Meillä on varmasti parantamisen varaa viestinnässä, kuten joku toi esiin. On olemassa sähköisiä palveluja, joista saa kätevästi katsottua alueen harrastusmahdollisuudet. http://nk.hel.fi/harrastushaku/ -palvelusta voi hakea kätevästi esim. postinumerolla 00980. Käyttöön perehdyttäminen vie aikaa. Järjestöt tarvitsevat oman perehdytyksen (miten syötetään oma toiminta) ja vanhemmat opastusta siihen, miten sitä kautta ilmoittaudutaan. Mutta onneksi emme ole vain sähköisen varassa. Aina saa tulla kysymään! Nuorisotyön toiminnat ovat avoinna pääsääntöisesti ilta-aikaan, kun lapset ovat vapaalla. Tyypillinen aika, jolloin taloilla kannattaa käydä, on klo 14 ja 21 välillä.

Pohdittavaksi nousee se, mihin aikaan tarjoamme (kaupungin tai järjestöjen taholta) toimintamahdollisuuksia lapsille. Nykyinen oma käytäntömme on se, että toimimme ”pienten” eli 3.-6. luokkalaisten kanssa klo 14-16 ja ”isojen” eli yläkouluikäisten kanssa klo 16-21 (tai 22:45). Ajatus on se, että klo 16 jälkeen pienet suuntaavat kotiin. Sen jälkeen pienille on tarjolla harrasteita ja kirjasto, mutta ei aina avointa, lapsille suunnattua paikkaa, jonne voi mennä. Tietyllä tapaa toivoisin, että tästä ajatuksesta ei tarvitse luopua. Lapsi tarvitsee siinä vaiheessa lämmintä ruokaa, läheisiään, kotipihaa ja kotia.

Toinen asia on se, vastaavatko tarjolla olevat toimintamahdollisuudet kaikkien nuorten tarpeisiin. Järjestöjen ja nuorisotyön toiminta on erittäin vilkasta ja suosittua, mutta Vuosaaressa asuu tuhansia nuoria. Kaikki nuoret eivät halua ”käydä nuorisotalolla”. Osa nuorista tuo (kautta Helsingin) toistuvasti esiin toiveen kahvilamaisesta ympäristöstä, jossa he voisivat oleskella enemmän asiakkaan kuin osallistujan roolissa. He haluavat liikkua julkisilla paikoilla kuten me aikuisetkin, ilman sitoutumista, ilman ohjausta. Tämä on ymmärrettävää ajatellen nuoren kehitystä.

Lapsilla puolestaan on tarve aikuisen valvontaan ja ohjaukseen. Näkisin, että nyt käsillä olevassa tilanteessa osa lapsista on valinnut vapaa-ajan viettoon paikan, jossa on väistämättä vähemmän valvontaa ja vähemmän sääntöjä kuin nuorisotalolla ja harrastuksissa.

Yhteinen työ lasten eteen on juuri alkanut. Vanhemmat ovat saaneet kirjeensä. Jalkautujat ovat jutelleet ensimmäisten lasten ja vanhempien kanssa ja töitä tehdään yhteistuumin. Työ yleensä kantaa hedelmää. Tilannetta seurataan ja arvioidaan. Toivon, että saamme lukea myös siitä Ilta-Sanomista.

 

Kaisa Kivelä

toiminnanjohtaja

Vuosaaren nuorisotyö / kulttuuri ja vapaa-aika

Helsingin kaupunki