Oletko ihanteellinen kesätyöläinen tai työnantaja?

Kesätöitä on nykyään erittäin vaikea saada, koska hyviä työnhakijoita on paljon ja taso on kova. Haastavan hakuprosessin jälkeen mikä tahansa kesätyö voi aluksi tuntua mahtavalta. Työn saamisen jälkeen työ voi alkaa tuntua puuduttavalta ja siksi halusin selvittää mitkä asiat tekisivät kesätyöstä viihdyttävämpää ja tehokkaampaa. Kesätyökokemus koostuu pääasiassa työnantajan ja työntekijän välisestä suhteesta. Tämän pohjalta kehitin kysymykset joiden vastauksien avulla pohdin, miten nämä henkilöt tulisivat hyvin toimeen ja työ sujuisi mallikkaasti. Menin Vuosaaren alueelle haastattelemaan nuoria, joilta sain vastaukset tekemiini kysymyksiin.

Minkälainen on hyvä työnantaja?

-“Antaa haastetta, mutta ottaa huomioon työntekijän”

-“Chilli ja ymmärtää nuoria”

-“Kannustava ja auttaa tarvittaessa”

-“Antaa sopivasti vapauksia”

Minun mielestäni työnantajalla on erittäin haastava ja tärkeä rooli kesätyössä, sillä hänen pitäisi toimia samanaikaisesti pomona, opettajana ja työkaverina. Ihanteellinen työnantaja on yhdistelmä näitä kolmea henkilöä. Työnantajan pitää antaa tarpeksi opetusta ja tukea kesätyöläiselle niin, että työläinen saa tarpeeksi itseluottamusta tehdä asiat itse. Työnantajan pitää kohdella nuorta tasavertaisena, mutta samalla tunnistaa nuoren saamat epäonnistuneet ideat ja auttaa korjaamaan ne.

Minkälainen on hyvä kesätyöntekijä?

-“Ystävällinen ja ahkera”

-“Tekee annetut työtehtävät huolella”

-“Sosiaalinen ja vastuullinen”

-“Oma-aloitteinen ja täsmällinen”

Hyvän työntekijän tunnuspiirteitä nimettiin paljon, mutta eniten tuli esiin ystävällisyys ja ahkeruus. Hyvä työntekijä tekee annetut työtehtävät huolella ja uskaltaa kysyä jos ei ymmärrä. Minun mielestä kesätyöläisen tärkein ominaisuus on sinnikkyys, sillä uuden työn oppiminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. On siis ehdottoman tärkeää, että nuori jaksaa yrittää yhä uudestaan ja uudestaan kunnes homma alkaa sujua. Pähkinänkuoressa hyvä työntekijä on sitkeä ja antaa täyden työpanoksensa työtehtäville sekä työpaikan sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Mikä teki jostain tietystä kesätyöpaikasta parhaan kesätyökokemuksesi?

-“Työpaikka kiinnosti alana”

-“Sai työskennellä ulkona”

-“Erittäin mukavat työkaverit”

Näihin asioihin kesätyöntekijä ja työnantaja eivät voi vaikuttaa niin paljoa, mutta se on silti mahdollista. Jos työntekijä haluaa työskennellä ulkona, vaikuttaa työympäristöönsä tai tehdä mieluisampia työtehtäviä hänen on uskallettava kysyä ja antaa rakentavaa palautetta työnantajalle. Työntekijän ja kesätyöläisen välinen hyvä kommunikaatio tekevät kesätyöstä paremman kokemuksen.

 

Lucas Karjalainen

Viestintäapulainen

Vuosaaren nuorisotyöyksikkö

Nuorisopalvelut