Mikä tekee joistain paikoista pelottavan?

Hei !

Minä haluan selvittää mitkä paikat koetaan pelottavina ja miksi. Käytän tässä jutussa lähteenä Ruutibudjetti-kyselyä, jossa yksi kysymys kuului “Mitkä eivät ole turvallisia paikkoja Vuosaaressa?”. Nuoret ovat vastanneet jonkin paikan ja kertoneet syyn miksi paikka on heidän mielestään turvaton. Näiden syiden avulla pohdin mitkä asiat tekevät jostain paikasta pelottavan ja turvattoman.

Selaillessani Ruutibudjetti-kysymyksen vastauksia huomasin, että melkein kaikkien vastaajien mielestä alkoholistit, narkkarit ja epäilyttävä porukka tekevät paikasta turvattoman, esimerkiksi metroasemat ja kauppakeskus Columbus. Minun mielestäni pelko näitä ihmisiä kohtaan johtuu siitä, että he ovat arvaamattomia ja heidän tekoja voi olla lähes mahdotonta arvata ennalta. Minun näkemykseni mukaan tilanteet, joissa ei tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu koetaan pelottavina.

Paikkaa pidetään pelottavana, jos se näyttää pelottavalta esimerkiksi pimeyden tai sotkun takia. Monet puistot ja metsät ovat yöllä vastaajien mielestä pelottavia, koska ne ovat pimeitä.

Alueet joissa ei ole paljon ihmisiä saattavat herättää pelkoa, koska siellä ei ole kukaan kuulemassa tai auttamassa hätätilanteessa. Puistoja ja metsiä pidettiin juuri tämän takia turvattomina.

Paikan historia ja siellä aikaisemmin tapahtuneet kamaluudet voivat myös aiheuttaa pelon jotain tiettyä paikkaa kohtaan, esimerkiksi yksi vastaajista piti Columbusta epäturvallisena, sillä häntä oli seurattu sieltä joskus kotiin asti. Toinen vastaaja piti Vuotien ja Kalvikintien risteystä epäturvallisena, sillä hän oli nähnyt siellä tapahtuvan jotain, jossa poliisikin oli paikalla. Aikaisemmat muistot luovat helposti ikävän tunteen paikasta ja se saattaa aiheuttaa pelkoa.

Alue itsessään voi myös herättää joissakin pelkoa, eikä siellä olevat muut ihmiset tai olosuhteet, esimerkiksi rannat. Vastaajista muutama piti vesialueita epäturvallisina koska “sinne voi hukkua” ja “merenpohjassa ei ole happea”.

On erittäin tärkeää, että alamme ajatella sitä mistä pelkomme johtuvat. Kun tiedostamme että pelko johtuu jostain tietystä syystä, siitä yli pääseminen voi olla paljon helpompaa😎

Lucas Karjalainen

Viestintäapulainen

Vuosaaren nuoristotyöyksikkö

Nuorisopalvelut