Työmme tavoitteet vuonna 2019

Hei! Teemme töitä Helsingin kaupungilla ja vastaamme kaupungin nuorisotyöstä Vuosaaressa. Nuorisotyön keskeisiä tavoitteita tämän vuoden aikana ovat muun muassa seuraavat:

  1. Nuoret saavat mielekästä ja itseään kiinnostavaa tekemistä.
  2. Nuoret itse järjestävät toimintaa.
  3. Kaikilla nuorilla on mahdollisuus olla mukana.

Valitsin tuohon kolme, jotka haluan nostaa esiin. Todellisuudessa tavoitteita on viiden sivun verran. Perehdyimme niihin meidän työporukan kanssa eilen. Ette varmaan ihmettele, että olin valinnut kokouspaikaksi Hotelli Katajanokan, joka on vanha vankila. Kiven sisällä on… rauha keskittyä.

Mitä tavoitteet tarkoittavat Vuosaaressa?

Ensimmäisessä tavoitteessa nuoret osallistuvat toiminnan suunnitteluun. Hyvä. Meillä on paljon tietoa nuorten toiveista ja tarpeista, ja rakenteet sille, miten nuoret pääsevät itse suunnittelemaan toimintaa. Haasteita on kaksi. Ensinnäkin, Vuosaaressa on todella paljon ihania erilaisia nuoria, toiveita ja tarpeita. Mutta onneksi on myös ihania erilaisia toimijoita, joiden kanssa voimme toimia yhdessä ja jakaa resursseja! Toisen haasteen kerron tekstin lopussa.

Toinen tavoite on, että nuoret toteuttavat itse toimintaa. He toimivat omista lähtökohdistaan käsin ja saavat valtaa ja vastuuta toimijoina. Kun nuori järjestää kivaa tekemistä itselleen ja muille, hän on tärkeä osa yhteisöä, ja oppii katsomaan asioita muiden näkökulmasta. Tämä on työmme ydintä ja tätä haluamme kehittää. Nuorisopalvelujen tavoite on korkea: olemme sitoutuneet siihen, että nuoret suunnittelevat, valmistelevat ja toteuttavat 20 % kaikesta toiminnasta. Nuoret saavat tähän tukea ja kannustusta. Osa ohjaajista oli kuitenkin huolissaan, että korkea tavoite johtaa painostamiseen tai pakottamiseen. Onko nuorella oikeus tulla, vain olla ja levähtää? Tärkeäksi tässä nousi viestintä. Meidän pitää kertoa nuorille laajasti ja monella tapaa, mitä mahdollisuuksia ja tukea heille on tarjolla.

Kolmanneksi: Meidän tulee järjestää niin, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus olla mukana. Meidän pitää tunnistaa osallistumisen esteitä (nuori ei tiedä mahdollisuuksista, ei uskalla osallistua jne.). On tehtävä töitä esteiden poistamiseksi ja nuoren tukemiseksi eri tavoin. Tämä on asia, johon toivon työaikaa ja rauhaa. On kaikkien etu, että asiat hoidetaan niin sanotusti loppuun eli tuetaan nuorta niin paljon, kuin hän tarvitsee.

Nuorisotyö kehittyy jatkuvasti. Olemme useaan otteeseen todenneet, että jos ei ole utelias ja valmis kehittymään, niin kuolee ammatillisesti. Meidän porukassa on osaamista, viisautta ja panostusta. On myös lämpimiä sydämiä, jotka sykkivät nuorille. Tästä tulemme toiseen, kipeämpään haasteeseemme. Meidän pitää vähentää nykyistä toimintaamme, jotta ehdimme kuunnella nuorten viestejä, miettiä keitä nuoria emme tavoita, viestiä mahdollisuuksista, tehdä yhteistyötä vanhempien ja koulujen kanssa, antaa aikaa nuorelle silloin kun hän sitä tarvitsee, sopia toimijoiden kanssa miten käytämme resursseja, miettiä mikä onnistui tänään ja mitä teemme huomenna paremmin. Puhuimme eilen siitä, että lyhennämme nuorisotalojen aukioloaikaa 15 minuuttia. Ohjaajien vaikeat ilmeet ja asennot kertoivat, miten he kokivat asian nuorten kannalta. Asiasta ei pystytty päättämään eilen.

Rakkaat nuoret, vanhemmat, muut vuosaarelaiset ja nuorten kanssa toimijat, yritin tässä kertoa, mitä mielessämme liikkuu. Kuulen mielelläni, millaisia ajatuksia teille heräsi. Mikä teistä on oleellista?

Kaisa Kivelä, toiminnanjohtaja

kaisa.kivela@hel.fi