Ruuti

Sinulla on valtaa vaikuttaa!

Nuorisotalon ja alueesi asioihin voit vaikuttaa monella tapaa.

Ideoita ja toiveita voi ja pitääkin sanoa ihan arjessa silloin kun niitä tulee vain mieleen tai esimerkiksi nuorisotalon talokokouksissa, joissa käydään ajankohtaisia asiota läpi.

Nuorisopalveluiden toimintaa suunnataan myös meillä Vuosaaressa Ruutibudjetin avulla.

Mikä on Ruutibudjetti?

RuutiBudjetti on osallistavan budjetoinnin malli, jossa nuorten vapaa-ajan toiminnasta ja palveluista päätetään yhdessä nuorten kanssa. RuutiBudjetissa ideoita kerätään ja jalostetaan vuoden mittaan useassa eri vaiheessa. Näin varmistetaan, että mahdollisimman moni saa tilaisuuden osallistua vapaa-ajan toiminnan, harrastusmahdollisuuksien ja ympäristönsä kehittämiseen.

RuutiBudjetissa yksi käyttövara on nuorisopalveluiden työntekijöiden työaika. Nuoret voivat määritellä minkälaiseen toimintaan nuorisotyöntekijöiden työpanosta alueilla suunnataan. Nuoret voivat vaikuttaa esimerkiksi nuorisotaloissa tapahtuvaan toimintaan, tapahtumiin ja talojen aukioloaikoihin. Pääsääntönä on, että nuorten suunnitteleman toiminnan tulee tukea helsinkiläisten nuorten hyvinvointia ja tuottaa iloa mahdollisimman monelle nuorelle.

Ruutibudjetissa toinen käyttövara on Operaatio Pulssi! Itä. Operaatio Pulssi! Itä toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, alueellisten toimijoiden ja alueen nuorison kanssa. Operaatio Pulssi! kerää nuorilta ajatuksia ja mielipiteitä siitä, millaista tekemistä nuoret kaipaavat vapaa-ajallaan. Tietoa kerätään osana Helsingin kaupungin nuorten osallistuvaa budjetointia RuutiBudjettia.

RuutiBudjetissa nuoret ideoivat ja jalostavat myös sellaisia toimenpiteitä ja kehitysehdotuksia, jotka liittyvät johonkin muuhun kuin nuorisopalveluiden toimintaan. Sellaiset projektit, joiden toteuttamiseen tarvitaan muitakin kuin nuorisopalvelujen työvoimaa, viedään eteenpäin oikeille toimialoille ja toimijoille. Nuoriso-ohjaajien rooli on tukea nuoria ideoinnissa ja ohjata nuorten ehdotukset eteenpäin oikeille toimijoille.

 


 

Vuosaaren Ruutia luotsaa eteenpäin Tuija Ronkainen.

Lisätietoa

p. 040 620 4163
tuija.ronkainen@hel.fi