Varattavat tilat

Tiloja voi varata leiri – ja kurssitoimintaan sekä yksittäisiin tapahtumiin/tilaisuuksiin

Ensisijaisesti tilojen käyttövuoroja jaetaan helsinkiläisille nuorten ryhmille, nuorisojärjestöille sekä koululaisryhmille, joille tilojen käyttö on maksutonta. Tilojen käyttö on maksutonta myös muille helsinkiläisille järjestöille sekä Helsingin kaupungin toimialoille. Voit varata ja vuokrata tiloja muuhunkin käyttöön, jolloin maksu määräytyy nuorisolautakunnan hyväksymän hinnoittelun mukaan.

Nuorisotilojen varaus

Nuorisopalveluilla on useiden toimipaikkojen verkosto ympäri kaupunkia, joista järjestöt ja ryhmät voivat hakea käyttövuoroja.

Nuorisopalvelujen käyttövuorot haetaan kahdessa erässä:

  1. huhtikuun aikana haetaan vuorot syksystä kesään. Hakemukset pitää olla toimitettuina huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä.
  2. syyskuun 15. päivä haetaan seuraavan vuoden leiri- ja kurssikeskusvuorot sekä seuraavan vuoden kesäaikojen vuorot nuorisotiloihin (mm. järjestöjen päiväleirit).

Käyttövuoroanomuksen lähettäminen:

KÄYTTÖVUOROANOMUS / ”Toimipaikan nimi”
PL 5015
00099 Helsingin kaupunki

tai sähköpostitse:
miapietila(at)hel.fi

Tilapäisiä vuoroja voit kysellä suoraan talolta tai lähettää käyttövuorohakemuksen tilapäisestä vuorosta myös suoraan sähköpostilla.

mia.pietila(at)hel.fi
puh.040-5775910 /

 

Vakituiset vuorot myöntää nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja ja tilapäiset vuorot vastaava nuoriso-ohjaaja tai toimipaikan nimetty henkilö.

Väärinkäytöksistä seuraa automaattisesti tilojen menettäminen sekä mahdolliset korvausmenettelyt. Vuoron jälkeen on muistettava merkitä järjestökäyttö-kansioon paikalla olleiden henkilöiden määrä. Jos merkintöjä ei löydy kansiosta, nuorisotalon henkilökunta katsoo, ettei vuoroa ole käytetty.

 

Tilavarauksen peruutusehdot ja hinnan kohtuullistaminen

Tilavarauksen voi perua veloituksetta kaksi viikkoa ennen varauksen alkamista. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitetaan 50 euron peruutusmaksu. Jos vakituinen käyttövuoro on jäänyt peruuttamatta kaksi kertaa peräkkäin, on nuorisoasiainkeskuksella oikeus perua vuoro kauden loppuun saakka.

Osastopäällikkö voi perustellusta syystä päättää hinnan kohtuullistamisesta viranhaltijan päätöspöytäkirjassaan hakijan sitä kirjallisesti pyytäessä.
Päätökset toimintakauden säännöllisistä varauksista pyritään tekemään toukokuun loppuun mennessä.

Nuorisoasiainkeskuksella on noin sadan toimipaikan verkosto ympäri kaupunkia, joista järjestöt ja ryhmät voivat hakea käyttövuoroja.

Palvelut nuorisojärjestöille ja nuorten ryhmille:

Varaa tiloja
Hae avustuksia
Lainaa välineitä
Tilaa monistus- ja taittopalvelua
Tilaa kumppanuusyksikön uutiskirje

 

Tilojen käyttövuoroja jaetaan ensisijaisesti helsinkiläisille nuorten ryhmille ja nuorisojärjestöille, joille tilojen käyttö on maksutonta.

 

Meiltä voit kysellä seuraavia tiloja käyttöösi:

Nuorisotalo Merirasti

Kallahden nuorisotalo